Historia Firmy CENTR-SPAW

Firma CENTR SPAW jest zakładem rodzinnym. Powstała w 1928 roku jako warsztat ślusarsko – kowalski. W okresie przedwojennym uchodziła za jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie.

Od początku swojego istnienia zrzeszona była w Cechu Rzemiosł Metalowych, a jej właściciele byli czołowymi członkami Cechu. Właściciele przywiązywali dużą wagę do unowocześniania technologii. Od roku 1931 wprowadzono technologie spawalnicze we współpracy z firmą PERUN. Pracownicy firmy byli wysyłani na szkolenia prowadzone w PERUNIE.

Staramy się spełnić wymagania każdego klienta. Nasze wyroby mogą Państwo oglądać zarówno w biurach, bankach, centrach handlowych jak i w mieszkaniach, i rezydencjach.

Do roku 1939 firma cały czas dynamicznie się rozwijała. Jednak wybuch II wojny światowej przerwał ten okres prosperity. Na okupowanych terenach Niemcy przejęli własność państwa polskiego, zorganizowali rabunkową gospodarkę w przemyśle i rolnictwie. Skonfiskowali nie tylko duże zakłady państwowe, lecz także zakłady prywatne. Nie skonfiskowane fabryki i majątki ziemskie znalazły się pod przymusową administracją niemiecką, a ich produkcja przeznaczona była na potrzeby Niemiec. Firma CENTR – SPAW znalazła się w trudnym położeniu. Jednak tak, jak większość społeczeństwa przeciwstawiała się terrorowi i polityce władz okupacyjnych. W okresie całej okupacji firma CENTR – SPAW współpracowała z podziemiem. W firmie prowadzony był też mały sabotaż przy produkcji na rzecz okupanta.

W tym niezwykle trudnym czasie trwała walka o utrzymanie firmy. W sierpniu 1944 roku firma przestała istnieć z przyczyn historycznych.

W lutym 1945 r. przystąpiono do odbudowy firmy. Trwała ona do roku 1948. W tym okresie dawni pracownicy powrócili do firmy

Po wyzwoleniu ówcześni właściciele brali czynny udział przy reanimacji Cechu Rzemiosł Metalowych, którego członkiem firma była od swego powstania.

W okresie gierkowskim 1972 – 1980 na tle ogólnej tendencji do modernizacji gospodarki Polski firma także rozwijała się i unowocześniała. Była zawsze w czołówce przy wprowadzaniu najnowszych technologii. Zawsze cechował ją wysoki standard wykonywanych usług.

Po roku 1990 nastąpił dynamiczny rozwój firmy. Zastosowano nowe technologie w spawaniu. W 1995 roku w celu rozszerzenia działalności i zapewnienia wyższej jakości usług, firma została przeniesiona z pierwotnej siedziby na ul. Stalowej w Warszawie do Marek na Al. Piłsudskiego.

W 1995 roku, dzięki umiejętnemu zarządzaniu i wysokim kwalifikacjom załogi firma została uhonorowana przez Prezydenta RP, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Naczelną Radę Zrzeszeń Prywatnego handlu i usług „Złotym Laurem” w kategorii rzemiosła. Była to pierwsza edycja „Złotych Laurów” w III RP

W dniu 19 czerwca 2009 roku

Firma CENTRSPAW została uhonorowana Certyfikatem Lidera Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ten zaszczytny tytuł jest przyznawany inwestorom, firmom oraz instytucjom publicznym przyczyniającym się w sposób szczególny do rozwoju mazowieckiej przedsiębiorczości. Listę nagrodzonych ustala Kapituła Lidera Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości (PPRP), w skład której wchodzą organizatorzy PPRP oraz Patroni i Partnerzy Programu.

Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości (PPRP) stanowi spójną koncepcję działań na rzecz długotrwałego rozwoju Mazowsza, tworzy klimat dla innowacyjności i przedsiębiorczości. W Programie Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczą firmy i instytucje, które zasługują na najwyższe zaufanie.

Wyróżnienie to zostało wręczone na uroczystej Gali III Forum Gospodarczego „MAZOWSZE – Perspektywy Rozwoju”, która odbyła się 19 czerwca 2009 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Wieloletni wysiłek wkładany w rozwój firmy Centr Spaw, odpowiadanie na potrzeby konsumenta i wyprzedzanie jego potrzeb zostały docenione. Otrzymanie Certyfikatu Lidera Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości to wielki zaszczyt i powód do dumy.

Komentowanie jest wyłączone.